Swarovski original
CZ / SK / PL
 
        Oryginalna biżuteria Swarovski 
        Dla kobiet, któré chcą więcej ... !
 

 


Strona główna / Warunki handlowe / Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji

REKLAMACJĘ TOWARU MOŻNA ZGŁOSIĆ WYŁĄCZNIE NA WWW.BIZUTERIAVICUS.PL

Niniejszy regulamin reklamacji zgodnie z postanowieniem ustawy nr 40/1964 Dz.U. Rep. Czes., Kodeksem Cywilnym, wraz z późniejszymi zmianami, a także ustawy nr 634/1992 Dz.U. Rep. Czes., o ochronie konsumentów, reguluje sposób i podstawowe warunki reklamacji wad towaru i realizacji praw wynikających z gwarancji przez kupującego-konsumenta. W przypadku kupującego nie będącego konsumentem, zastosowanie mają postanowienia ustawy nr 513/1991 Dz.U. Rep. Czes. Regulamin reklamacji dotyczy reklamacji wad towaru w okresie gwarancyjnym lub w przypadku sprzeczności z umową zakupu.

REKLAMACJA PRZESYŁKI USZKODZONEJ PRZEZ PRZEWOŹNIKA

Kupujący zobowiązany jest odebrać towar od przewoźnika w poprawny sposób, sprawdzić integralność opakowania i ochronne taśmy samoprzylepne, liczbę opakowań, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie poinformować o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia taśm ochronnych na towarze lub innych naruszeń opakowania, świadczących o nieuprawnionej ingerencji w przesyłkę, a także w przypadkach opisanych powyżej, zaleca się, by kupujący we własnym interesie przesyłki nie odebrał lub spisał protokół reklamacji o naruszeniu przesyłki bezpośrednio z przewoźnikiem. 
Jeżeli odbiorca przesyłki stwierdzi wady wynikające z uszkodzenia w trakcie transportu, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie nadawcę e-mailem, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty doręczenia przesyłki, a także w momencie odbioru towaru od przewoźnika i domagać się spisania Protokołu szkody z przewoźnikiem. W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko, że reklamacja z tego powodu nie zostanie uznana.

GWARANCJA

Sprzedawca oferuje na wszystkie produkty gwarancję o długości 24 miesięcy od odbioru towaru przez kupującego-konsumenta oraz gwarancję o długości 12 miesięcy od momentu odbioru przez kupującego, nie będącego konsumentem.

W przypadku, jeżeli produkt okaże się wadliwy w okresie gwarancji, kupujący prześle sprzedawcy formalne zgłoszenie reklamacji na adres e-mail info@bizuteriavicus.pl, a reklamowany towar niezwłocznie wyśle na adres:  
 
Vicus Aurea, s.r.o.
Martina Jiroušková
Čistá 71
569 56 Čistá
REPUBLIKA CZESKA

wraz z dowodem dostawy lub jakimkolwiek innym dokumentem potwierdzającym zakup towaru w sklepie sprzedawcy (wystarczy kopia) i załączy opis wady i pożądany sposób rozwiązania reklamacji, ewentualnie wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy zwrócić pieniądze za towar. Jeżeli kupujący nie poda sposobu rozwiązania reklamacji, reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z ustawą.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji kupującego w ciągu 30 dni od jej doręczenia sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje kupującego o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub mailowo. 
 
Nie należy zwracać towaru za pobraniem, ponieważ przesyłka nie zostanie odebrana! Towar należy zawsze odsyłać jako opakowanie handlowe lub przesyłkę poleconą. Zaleca się ubezpieczenie przesyłki.

Przesyłki wysyłane na adres siedziby firmy nie będą odbierane lub spowoduje to opóźnienie procesu rozpatrzenia reklamacji. Może się również zdarzyć, że nie zostaną spełnione warunki odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z post. § 53 ust. 7 ustawy nr 40/1964 Dz.U. Rep. Czes., Kodeksu Cywilnego.

ZAKRES GWARANCJI

Gwarancja nie dotyczy towaru, którego okres gwarancji upłynął w dniu zgłoszenia reklamacji. Ponadto gwarancja nie dotyczy zużycia rzeczy, spowodowanych normalnym użytkowaniem (na przykład zmiana lub zużycie materiału, proporcjonalna do długości i częstotliwości użytkowania) oraz wad spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie rzeczy lub niewłaściwą konserwację. W przypadku towaru sprzedawanego w niższej cenie gwarancja nie obejmuje wad, dla których uzgodniono niższą cenę.
Wszystkie reklamacje poddawane są dokładnej kontroli przez sprzedawcę. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu kosztów przesyłki w wymaganej kwocie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kupujący traci prawo do jakiegokolwiek zwrotu kosztów związanych z realizacją reklamacji.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z TERMINÓW USTAWOWYCH

Okres gwarancji zostaje przedłużony o okres, w którym towar był w naprawie gwarancyjnej. W przypadku wymiany towaru, kupujący-konsument otrzymuje nową gwarancję o długości 24 miesięcy. W zależności od charakteru wady kupujący przy realizacji gwarancji ma następujące prawa:
  1. W przypadku wady możliwej do usunięcia, prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady lub prawo do wymiany wadliwego produktu lub wadliwej części, chyba że jest to nieproporcjonalne do charakteru wady. W przypadku, jeżeli taka procedura nie jest możliwa, prawo do rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub możliwość odstąpienia od umowy zakupu.
  2. W przypadku wady niemożliwej do usunięcia, która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru, prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy zakupu.
  3. W przypadku wady możliwej do usunięcia, występującej w większej ilości lub wielokrotnie i uniemożliwiającej prawidłowe korzystanie z towaru, prawo do wymiany wadliwej sztuki lub odstąpienie od umowy zakupu.
  4. W przypadku innych wad niemożliwych do usunięcia, jeżeli kupujący nie domaga się wymiany towaru, ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy zakupu.


SPRZECZNOŚĆ Z UMOWĄ ZAKUPU

W przypadku, jeżeli kupujący otrzyma inny produkt niż zamówiony od sprzedawcy, prześle go w oryginalnym opakowaniu z powrotem do sprzedawcy, który jest zobowiązany niezwłocznie wymienić ten produkt na prawidłowy. Sprzedawca zwróci kupującemu niezbędne koszty związane z odesłaniem przesyłki (opłata pocztowa).

W przypadku wysyłki z powrotem do sprzedawcy, kupujący zobowiązany jest wybrać odpowiednie opakowanie, aby nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie transportu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za towar do momentu odbioru towaru przez sprzedawcę.
Swarovski original

Biżuteria Vicus - sklep internetowy z oryginalną biżuterią Swarovski

W naszym sklepie internetowym Biżuteria Vicus oferujemy możliwość wygodnego zakupu oryginalnej biżuterii Swarovski, wykonanej i ręcznie zdobionej w warsztatach tej słynnej firmy. Ich wysoka jakość wiąże się z wyjątkowością i prestiżem - każdy element biżuterii jest niepowtarzalny i oryginalny, prawdziwe klejnoty trudno przeoczyć ze względu na ich blask i doskonałą obróbkę. Zawsze dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Zresztą, możesz samodzielnie się o tym przekonać - czekamy na Twoją wizytę.
By visiting this website you accept using of cookies which are important for its correct functioning.